KTO SME

Mediálna škola (MeŠ) je projekt neformálneho vzdelávania v oblasti médií, ktorý vznikol v roku 2009 v rámci spolupráce saleziánskej rodiny na Slovensku a v Česku. Zastrešuje ho Laura, združenie mladých. Od decembra 2016 je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon
  • Instagram